Gangsås Allé

På Gangsås i Harstad utvikler vi en fantastisk eiendom liggende i en sørvest-hellende skråning ved starten av Gangsås Allé.

Gangsås Allé - Logo 2

Prosjektet består av 5 leilighetsbygg med rundt 85 leiligheter.

Målet er salgsstart våren 2019.