Gangsås Allé

På Gangsås i Harstad utvikler vi en fantastisk eiendom liggende i en sørvest-hellende skråning ved starten av Gangsås Allé.

Reguleringsplanen ligger nå ute til offentlig ettersyn i Harstad Kommune. Prosjektet består av 5 leilighetsbygg med inntil 80 enheter.

Målet er at prosjektet skal være godkjent regulert innen nyttår slik at byggestart kan skje i løpet av våren/sommeren 2018.