Vi bygger din neste bolig med 100% fokus – og vi gjør det med stolthet

Boligprosjekter

I Gangsås Allé er Bygg A med 16 leiligheter ferdistilt, og vi planlegger for oppstart av Bygg B. Vi har lagt ut for salg 11 moderne og stilfulle leiligheter hvor de største har mulighet for utleiedel. Les mer og finn din leilighet her

Prosjektet i Dr Holms vei 15 er vedtatt regulert og vi har mottatt rammetillatelse for boligene med underjordisk garasjeanlegg. Her skal vi bygge 9 fantastiske tomannsboliger, rett nedenfor hopptårnet i Holmenkollen. Les mer

Næringsprosjekter

Like ved Evenes Flyplass utvikler Evenes Tomteselskap AS et næringsareal på ca 400 mål. Mer info kommer.

Referanser

Her er et utvalg av prosjektert vi har vært involvert i.

Dicks vei 13, Lagåsen i Bærum

Vi kjøpte Dicks vei 13 på Lagåsen, en større boligeiendom med en herskaplig enebolig. Deretter utviklet vi og fikk rammegodkjent 3 nye eneboliger på eiendommen. Eksisterende bolig samt byggeretten ble solgt til privatpersoner som bygger boligene i privat regi. Bilder

Norefjelltunet 5, Norefjell

Norefjelltunet sto ferdig i 2003. Prosjektet inneholder 29 fritidsleiligheter for delt på to bygg. Underjordisk p-anlegg. Entreprenør: Veidekke ASA . Bilder

Norefjelltunet 4, Norefjell

Norefjelltunet 4 ble bygget i to byggetrinn, og bestod av totalt 38 fritidsleiligheter. Underjordisk p-anlegg. Byggetrinnene sto ferdig i 2000 og 2001. Entreprenør: Veidekke ASA. Bilder

Norefjellstua IV, Norefjell

Norefjellstua 4 ligger på toppen av Norefjell, og består av 17 store leiligheter over 2 og 3 plan med underjordisk p-anlegg. Entreprenør: NCC. Bilder

Vestbanealleen, Oslo

I Vika i Oslo utviklet vi 122 leiligheter og 5 næringsarealer i 4 langstrakte bygg, med underjordisk parkeringsanlegg. Et komplisert prosjekt med senking av hele jernbanetraseen og tilbakeføring av jernbanespor og kulvert. Entreprenør PEAB AS. Bilder

Smedsletta, Asker

På Smedsletta i Asker var Tom Bjørvik prosjektleder for utbyggingen av 7 eneboliger. Prosjektet stod ferdig i 1998. Bilder

Skullerudtunet Terrasse, Oslo

Gjennom selskapet Lepo Eiendom AS sto Tom Bjørvik for utbyggingen av prosjektet Skullerudbakken Terrasse på Skullerud. Prosjektet består av 60 leiligheter med parkeringsanlegg for 104 bilerunder bakken. Bilder

Skullerudtunet, Oslo

Gjennom selskapet Lepo Eiendom AS sto Tom Bjørvik for utbyggingen av prosjektet Skullerudbakken på Skullerud. Prosjektet består av 46 rekkehusenheter. Bilder

Marilia, Fjerdingby i Rælingen

Prosjektet MariLia ligger i Fjerdingby i Rælingen. Boligene er bygget i funkisstil, og prosjektet består av 4 eneboliger og 1 tomannsbolig. Prosjektet var ferdigstilt i 2010. Entreprenør: RingAlm Tre AS. Arkitekt: Derlick Arkitekter AS. Bilder

Fornebuveien 12, Lagåsen i Bærum

4 boliger fordelt på 2 tomannsboliger. Funkisboliger med takterrasser. Prosjektet var ferdigstilt i 2013. Entreprenør: Follohus AS. Arkitekt: Arkitektene AS. Bilder

St Georgs vei 67-73, Oslo

4 fantastiske eneboliger i funkisstil med takterrasser. Boligene var ferdigstilt i 2016. Entreprenør: Follohus AS. Arkitekt: Driv Arkitekter AS. Bilder

Furstveien, Snarøya i Bærum

Prosjektet Furstveien ligger på Snarøya i Bærum. Prosjektet er orientert omkring et underjordisk p-anlegg, og består av eneboliger, tomannsboliger og leiligheter. Totalt 29 enheter. Bilder

Inveto

Inveto eies og drives av Tom Bjørvik som har 25 års erfaring fra byggherresiden. Før det totalt 3 års erfaring fra entreprenør- og konsulentbransjen.

Vi leier inn alle tjenester som arkitekter, entreprenører, konsulenter, eiendomsmeglere etc, men er «hands on» i alle deler av prosessen. Tom Bjørvik er utdannet sivilingeniør innen bygg og anlegg.

Samlet formål for Inveto-konsernet: Eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning, konsulenttjenester innen byggebransjen, kjøp, utleie og salg av fast eiendom, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med liknende virksomhet.

Inveto AS

Inveto AS er konsernets morselskap. Inveto AS investerer i boligutbyggingsprosjekter og i eiendom generelt. Selskapet ble stiftet i februar 1998.

Inveto Consult AS

Inveto Consult AS er et konsulentselskap innen bolig- og fritidsboligutbygging. Selskapet ble stiftet i februar 2007.

Inveto Prosjekt AS

Inveto Prosjekt AS er et utbyggingsselskap for boliger. Selskapet ble stiftet i september 2008.

Kontakt oss

Telefon:   +47 915 59 657
E-mail:     tom@inveto.no
Adresse:  Strandveien 12, 1366 Lysaker

Fokus

Med dagens høye tomte- og byggekostnader, kjøpers fokus og forventninger, samt stadig strenger lover og regler kreves full fokus og løpende oppfølging i forbindelse med utvikling og bygging av boliger.

Prosjektutvikling skal ikke overlates til tilfeldigheter.