St Georgs vei 67-73, Oslo

4 fantastiske eneboliger i funkisstil med takterrasser. Boligene var ferdigstilt i 2016. Entreprenør: Follohus AS. Arkitekt: Driv Arkitekter AS. Bilder