Smedsletta, Asker

På Smedsletta i Asker var Tom Bjørvik prosjektleder for utbyggingen av 7 eneboliger. Prosjektet stod ferdig i 1998. Bilder