Norefjelltunet 4, Norefjell

Norefjelltunet 4 ble bygget i to byggetrinn, og bestod av totalt 38 fritidsleiligheter. Underjordisk p-anlegg. Byggetrinnene sto ferdig i 2000 og 2001. Entreprenør: Veidekke ASA. Bilder