Utgått Referanseprosjekter

Mal for trykknapper med bilde referanseprosjekterProsjektet MariLia ligger i Fjerdingby i Rælingen. Boligene er bygget i funkisstil, og prosjektet består av 4 eneboliger og 1 tomannsbolig. Prosjektet var ferdigstilt i 2010. Entreprenør: RingAlm Tre AS. Arkitekt: Derlick Arkitekter AS. Bilder

 

 

Lysbilde1I Fornebuveien 12 på Lysaker bygget vi 2 tomannsboliger som vi solgte etter ferdigstillelse. Prosjektet var ferdigstilt i 2013. Entreprenør: Follohus AS. Arkitekt: Arkitektene AS. Bilder

 

 

Lysbilde2I Dicks vei 13 på Lagåsen prosjekterte vi ter nye eneboliger. Etter godkjent ramme solgte vi byggeretten til privatpersoner som selv sto for byggingen. Arkitekt Driv Arkitekter AS. Bilder

 

 

Lysbilde7Gjennom selskapet Lepo Eiendom AS sto Tom Bjørvik for utbyggingen av prosjektet Skullerudbakken på Skullerud. Prosjektet består av 46 rekkehusenheter. Bilder

 

 

Lysbilde8Gjennom selskapet Lepo Eiendom AS sto Tom Bjørvik for utbyggingen av prosjektet Skullerudbakken Terrasse på Skullerud. Prosjektet består av 60 leiligheter med parkeringsanlegg for 104 bilerunder bakken. Bilder

 

 

Lysbilde10På Smedsletta i Asker var Tom Bjørvik prosjektleder for utbyggingen av 7 eneboliger. Prosjektet stod ferdig i 1998. Bilder

 

 

 

Lysbilde9I Vika i Oslo utviklet vi 122 leiligheter og 5 næringsarealer i 4 langstrakte bygg, med underjordisk parkeringsanlegg. Et komplisert prosjekt med senking av hele jernbanetraseen og tilbakeføring av jernbanespor og kulvert. Entreprenør PEAB AS. Bilder

 

 

Lysbilde4Norefjellstua 4 ligger på toppen av Norefjell, og består av 17 store leiligheter over 2 og 3 plan med underjordisk p-anlegg. Entreprenør: NCC. Bilder

 

 

Lysbilde5Norefjelltunet 4 ble bygget i to byggetrinn, og bestod av totalt 38 fritidsleiligheter. Underjordisk p-anlegg. Byggetrinnene sto ferdig i 2000 og 2001. Entreprenør: Veidekke ASA. Bilder

 

 

Lysbilde6Norefjelltunet sto ferdig i 2003. Prosjektet inneholder 29 fritidsleiligheter for delt på to bygg. Underjordisk p-anlegg. Entreprenør: Veidekke ASA . Bilder

 

 

Lysbilde2Prosjektet Furstveien ligger på Snarøya i Bærum. Prosjektet er orientert omkring et underjordisk p-anlegg, og består av eneboliger, tomannsboliger og leiligheter. Totalt 29 enheter. Bilder