Gangsås Allé

I Harstad utvikler vi en fantastisk eiendom i Solhellinga, ved starten av Gangsås Allé. Eiendommen, som planlegges utbygget med leilighetsbygg, er ca 5,1 mål stor og heller mot syd-vest. Les mer om prosjektet her.