Inveto Prosjekt AS

Inveto Prosjekt AS er et utbyggingsselskap for boliger. Selskapet ble stiftet i september 2008.