Inveto Consult AS

Inveto Consult AS er et konsulentselskap innen bolig- og fritidsboligutbygging. Selskapet ble stiftet i februar 2007.