Nyheter

VIKING HOTEL, ANDENES

Inveto Consult AS er engasjert av Andrikken Eiendom AS som prosjektleder for ombygging av Viking Hotell til skole og kontor. Andrikken Eiendom AS og Andøy kommune har inngått langsiktig leieavtale for lokaler i 1. og 2. etasje som skal tilpasses til undervisning- og administrasjonslokaler for Voksenopplæringa og Flyktningetjenesten. Ombyggingsarbeidene vil pågå gjennom hele våren og sommeren, med planlagt overtakelse 01.08.15.

Under arbeid dummy

ST GEORGS VEI

Entreprenørene er i full gang i St Georgs vei. Hus A har kommet lengst. Her er taket tett i løpet av dagen i dag. Vinduene er montert og det monteres utvendig panel.V__94F2

 

 

 

 

 

 

For hus D (siste hus) er plate på mark støpt og reisverk for vegger i nedre plan monteres i disse dager.

V__C13F