Næringsprosjekter

Like ved Evenes Flyplass utvikler Evenes Tomteselskap AS et næringsareal på ca 400 mål. Mer info kommer.