Reguleringsplanen for Gangsås Allé godkjent av kommunestyret

I dag nådde vi en viktig milepæl for prosjektet Gangsås Allé i Harstad. Reguleringsplanen ble sluttbehandlet og godkjent av Kommunestyret i Harstad. Målet var å ha dette på plass innen nyttår.

Vinkel 2

Driv Arkitekter er godt igang med rammesøknadstegniniger og tilhørende dokumenter, og alt tyder på at dette kommer til å bli et fantastisk godt prosjekt. Byggestart for første byggetrinn er planlagt våren 2018.