VIKING HOTEL, ANDENES

Inveto Consult AS er engasjert av Andrikken Eiendom AS som prosjektleder for ombygging av Viking Hotell til skole og kontor. Andrikken Eiendom AS og Andøy kommune har inngått langsiktig leieavtale for lokaler i 1. og 2. etasje som skal tilpasses til undervisning- og administrasjonslokaler for Voksenopplæringa og Flyktningetjenesten. Ombyggingsarbeidene vil pågå gjennom hele våren og sommeren, med planlagt overtakelse 01.08.15.

Under arbeid dummy