MariLia

6 boliger fordelt på 4 eneboliger og 1 tomannsbolig. Boligene er bygget i funkisstil.

Prosjektet var ferdigstilt i 2010.

Entreprenør: RingAlm Tre AS. Arkitekt: Derlick Arkitekter AS.

mer info